1.¿Cuál de los sueños te encanta más?
No.
Item
Percentage
Vote Count
Area
 1. 1
  Li Yuansheng
  4.72%
  10
 2. 2
  Guo Chuan
  1.89%
  4
 3. 3
  Mo Kun
  1.89%
  4
 4. 4
  Chen Chen
  1.89%
  4
 5. 5
  Li Jun
  1.42%
  3
 6. 6
  Bao Jingjing
  8.96%
  19
 7. 7
  Ji Dong
  0.00%
  0
 8. 8
  Su Di
  1.42%
  3
 9. 9
  Li Jun
  0.00%
  0
 10. 10
  Du Jiamei
  8.96%
  19
 11. 11
  Zheng Quan
  3.77%
  8
 12. 12
  Xiong Chaozhong
  2.36%
  5
 13. 13
  Yang Shaofei
  2.83%
  6
 14. 14
  Wang Haiyan
  5.66%
  12
 15. 15
  Liu Li
  8.96%
  19
 16. 16
  Guan Qiufeng
  4.25%
  9
 17. 17
  Wang Ming
  39.62%
  84
 18. 18
  Zhang Guo
  1.42%
  3
Total 179 Participants   Total 212 Votes